การประเมินค่าถึงแหล่งทรัพยากร​ของโลกที่เหลืออยู่

Archives : December, 2019

การประเมินค่าถึงแหล่งทรัพยากร​ของโลกที่เหลืออยู่

(ภาพประกอบการอธิบายพลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ​ที่เหลืออยู่)​ การประมาณ​ค่าพลังงานสำรองของโลกที่เหลืออยู่ ประเภทที่ไม่สามารถ​ทดแทดได้จากพลังงานอื่น​  (Estimated remaining world supplies of Non-renewable resources) ด้านบนสุดทางซ้ายมือคือ: ระบบนิเวศ​และสิ่งแวดล้อม​ (Ecosystem )​ สีเหลือง​ เชื้อเพลิงฟอสซิล​ (fossil fuels)​ สีฟ้า​    สินแร่ต่างๆทางธรรมชาติ​ (minerals) สีแดง เบื้องต้นนี้ขออธิบายถึงพลังงานในรูปแบบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวงกลม​  ดังต่อไปนี้ Antimony : แร่พลวง​ คือธาตุลำดับที่ 51 สัญลักษณ์

Continue reading

การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!

Deep​ Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy  (IFLAS Occasional Paper 2) www.iflas.info July 27th 20181 เขียนโดย: Professor Jem Bendell BA (Hons) PhD การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!  ไอเอฟแอลเอเอส บทความทางวิชาการเฉพาะกิจ 2 www.iflas.info 27

Continue reading