การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!

Tag : collapse

การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!

Deep​ Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy  (IFLAS Occasional Paper 2) www.iflas.info July 27th 20181 เขียนโดย: Professor Jem Bendell BA (Hons) PhD การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!  ไอเอฟแอลเอเอส บทความทางวิชาการเฉพาะกิจ 2 www.iflas.info 27

Continue reading

Article: The Uninhabitable Earth

This article is important. More important than anything. I know a lot of you don’t like reading lengthy articles (damn attention spans, and who has the time, anyway?!) and I

Continue reading

Interview: Pirate Bay Founder says he has ‘Given Up’

Interesting approach to our society’s problems and pessimistic outlook on the future by Peter Sunde. Even though he fails to see the underlying problem that causes all those problems –

Continue reading

Article: Rare deadly heatwaves could strike every year even if global warming targets are met

Extreme droughts and heat waves like the one that killed 3,400 people in India and Pakistan in 2015 (with the temperature being above 60C) will be far more common in

Continue reading

Article: Combined effect of brighter sun and CO₂ emissions leads to further warming

It seems like every week scientists find a new aspect about climate change that was either underestimated, overlooked, not included, forgotten, or ignored. It is safe to say that even

Continue reading

Article: Humans could be among the victims of sixth ‘mass extinction’

It is of utmost importance that every human on this planet understands how serious our impact on the global ecosystem really is. We will all experience massive disruptive changes in

Continue reading

Article: Healthy soil is the real key to feeding the world

One of the most important articles I’ve read in a long time. The author, David R. Montgomery (Professor of Earth and Space Sciences, University of Washington) will soon publish his

Continue reading

Book : Six Degrees

Mark Lynas’ book on climate change and its effects is fundamental for understanding just how important it really is to change things fast. He went through the work of viewing

Continue reading

Article: Stop Joking About Fleeing Earth

This excellent article sums up our thoughts on megalomaniac delusions of colonizing other planets (as if colonization didn’t do enough damage, devastated enough ecosystems and destroyed enough diversity in the

Continue reading

Article: Could We Reboot Civilization?

With fossil fuels being used up, would it be possible to build another “advanced” civilization after the collapse of this one? Lewis Dartnell, author of the book The Knowledge: How

Continue reading