การประเมินค่าถึงแหล่งทรัพยากร​ของโลกที่เหลืออยู่

Tag : resources

การประเมินค่าถึงแหล่งทรัพยากร​ของโลกที่เหลืออยู่

(ภาพประกอบการอธิบายพลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ​ที่เหลืออยู่)​ การประมาณ​ค่าพลังงานสำรองของโลกที่เหลืออยู่ ประเภทที่ไม่สามารถ​ทดแทดได้จากพลังงานอื่น​  (Estimated remaining world supplies of Non-renewable resources) ด้านบนสุดทางซ้ายมือคือ: ระบบนิเวศ​และสิ่งแวดล้อม​ (Ecosystem )​ สีเหลือง​ เชื้อเพลิงฟอสซิล​ (fossil fuels)​ สีฟ้า​    สินแร่ต่างๆทางธรรมชาติ​ (minerals) สีแดง เบื้องต้นนี้ขออธิบายถึงพลังงานในรูปแบบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวงกลม​  ดังต่อไปนี้ Antimony : แร่พลวง​ คือธาตุลำดับที่ 51 สัญลักษณ์

Continue reading

Article: Will the Earth Ever Fill Up?

Nautilus Magazine is known for promoting the “Myth of Progress” and is a common playground for futurist/humanist/anthropocentric thinkers. The topic of the conversation here is important though, and it is

Continue reading

Article: The west’s wealth is based on slavery

I have been thinking about this for quite some time, and it feels good hearing similar concerns being voiced from a more prominent thinker. We have to remember our privilege.

Continue reading

Article: Could We Reboot Civilization?

With fossil fuels being used up, would it be possible to build another “advanced” civilization after the collapse of this one? Lewis Dartnell, author of the book The Knowledge: How

Continue reading

Article: We can’t vertically farm our way into a techno-utopia

We view hydro/aeroponics and vertical farms very skeptically. It is the most unnatural way to grow food, and it is probably the highest form of domestication of plants, depriving them

Continue reading

Book: My Ishmael (Daniel Quinn)

Part of the Ismael trilogy Vol. 1 – Ishmael Vol. 2 – The Story of B Vol. 3 – My Ismael

Book: The Story of B (Daniel Quinn)

  Part of the Ismael trilogy Vol. 1 – Ishmael Vol. 2 – The Story of B Vol. 3 – My Ismael

Book: Ishmael (Daniel Quinn)

  Part of the Ismael trilogy Vol. 1 – Ishmael Vol. 2 – The Story of B Vol. 3 – My Ismael

Article: UN-Report Says Small-Scale Organic Farming Only Way to Feed the World

What has to happen until everyone finally believes it?! Permaculture is the future, and civilization is not! Civilization cannot be maintained through permaculture instead of agriculture. http://www.technologywater.com/post/69995394390/un-report-says-small-scale-organic-farming-only

Article: How NASA Thinks Society Will Collapse

Apparently, NASA also realized that this megalomaniac madness we call civilization can’t exist much longer. Still, I do not understand how they can’t see the obvious – it is civilization

Continue reading