ชุมชนสวนฟื้นฟู​วิถียั่งยืน​ The Feun Foo​ Community!

ชุมชนสวนฟื้นฟู​วิถียั่งยืน​ The Feun Foo​ Community!

 

พวกเรา​ “สวนฟื้นฟูวิถียั่งยืน” ณ จังหวัด​ จันทบุรี​ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสาะหาแนวความคิดและทัศนคติ​ของพวกเรา!

 
 
 
 
คำว่า​ “ฟื้นฟู” ในภาษาไทย​ หมายถึง​ การฟื้นฟูสภาพ​ ​(restore)​ เช่น​การฟื้นฟูสภาพพื้นดินให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น​  การฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย​ (rehabilitate)​ หรือยังหมายถึง​ การฟื้นคืนสภาพ​ผืนป่าให้กลับสู่สภาพเดิม​ (revive)​ เช่นว่า​ ถ้าสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่มีสภาพเสื่อมโสมเนื่องจากภัยธรรมชาติ​หรืออาจจะถูกทำลายและรบกวนด้วยการทำเกษตร​แบบเชิงเดี่ยวบวกกับการใช้สารเคมีมาหลายต่อหลายปี  ซึ่งส่งผลให้ดินขาดสารอาหาร​ ขาดความสมดุล​ทางอินทรียวัตถุ​ในดิน จึงยากลำบากต่อแการเพาะปลูก​ ส่งผลให้สภาพดินและสิ่งแวดล้อมของเราต้องการฟื้นฟูสภาพให้กลับมาอยู่ในสภาวะสมดุล​อีกครั้ง​ เพื่อจะได้ง่ายต่อการเพาะปลูก​และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารบำรุงดินชนิด​ต่างๆ​  และนั่นก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของพวกเรา​
 
 
 
 
พวกเราช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ​ให้กลับคืนสู่ความงดงามตามเดิม​ อันเนื่องมาจากพื้นดินแห่งนี้ที่เคยเสื่อมสภาพ​มาจากไฟป่ามาก่อนจึงส่งผลให้สภาพดินยังไม่ดีนัก​ พวกเราจึงอยากที่จะฟื้นฟูสภาพดินให้ดีขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงสวนผลไม้และป่าไผ่ที่อยู่ด้านบนสุดของสวนให้กลายไปเป็นสวนป่าอาหาร​ (Food Jungle​)​  และด้วยการช่วยปลูกป่าที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตอนุรักษ์​สัตว์ป่า​ฝั่งที่อยู่ติดกับสวนเรา​
 
 
 
พวกเราฟื้นฟูวิถีการดำรงชีวิตในสมัยก่อน​ที่ถูกลืมเลือนไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง​ เพื่อที่จะนำพาพวกเราไปสู่การมีชีวิตที่ดีกว่า​ ซึ่งไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนแต่ยังถือเป็นการปฏิรูป​การดำเนินชีวิตแบบใหม่ในอนาคตอีกด้วย​ พวกเราทำงานร่วมกันกับธรรมชาติ​เพื่อที่จะ​ สร้างสวนอาหารป่า​ เพื่อที่ว่าสวนนี้จะดำรงอยู่ได้ด้วยความสมบูรณ์​ของมันเอง​ (กล่าวคือ​ เมื่อสวนผลไม้แห่งนี้ได้เปลี่ยนสถานะ​ไปเป็นสวนอาหารป่าเมื่อใดก็ตามแล้วนั้น​ เราก็ไม่จำเป็นต้องทุ่มแรงกายในเรื่องของการเพาะปลูก​และการดูแลเยอะอีกต่อไป​)​  และเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ​ของมนุษย​์และเพื่อว่าสิ่งมีชีวิต​ชนิดต่างๆจะได้มีที่อยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างกลมกลืน​
 
 
 
 
ภารกิจของพวกเราก็คือ​ การปกครองตนเองอย่างเต็มตัว​ (กล่าวคือ​สามารถ​ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือการอยู่อย่างมีอิสระ​ไม่ขึ้นกับใคร)​ และพัฒนาการปฏิรูป​วิถีการดำเนินชีวิต​ เรากระทำสิ่งนี้ผ่านการฝึกฝนเชิงปฏิบัติ​ด้วยการทำเกษตร​กรรมถาวร​ (Permaculture)​ แต่ประกอบกับการทดลองร่วมกันกับเทคนิการฟื้นฟู​​ธรรมชาติ (Rewilding​)​  นิเวศวิทยา​เชิงลึก​ (Deep Ecology)​  และปฏิบัติ​ตามหลักปรัชญา​แบบดั้งเดิม, ฝึกปฏิบัติ​ด้านจิตและวิญญาณ​ พวกเราพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับความล้มเหลวของสภาพอากาศ​ ด้วยแนวทางการปรับตัวเชิงลึก​ ​(Deep​ Adaptation​)​ และการทำเกษตรตามสภาพอากาศ​อย่างฉานฉลาด​ (Climate​ Smart​ Farming)
 
 
“พวกเราเชื่อว่า​ มนุษย์​เราต่างก็ไม่สามารถ​แบ่งแยกตัวเองอออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ​ได้​  หนึ่งสายพันธุ์​กับอีกหลากหลายสายพันธุ์​ซึ่งอยู่เชื่อมติดกันอย่างเป็นวัฐจักร​ของสิ่งมีชีวิตนั้น​ ย่อมพึ่งพาและอาศัยผลประโยชน์​ซึ่งกันและกัน”
 
 
จุดสำคัญที่พวกเราให้ความสนใจ
 
 • การสรรค์​สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้มีความหลากหลาย​ของสิ่งมีชีวิต​ให้ได้มากที่สุด​
 • การเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางระบบนิเวศ​ที่เราอาศัยอยู่
 • และการพิสูจน์​ให้เห็นว่า​ มันไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้เท่านั้นแต่ยังถือว่ามันเป็นความน่าปรารถนา​สำหรับมนุษย์​ยุุคใหม่เพื่อที่จะกลับคืนสู่อ้อมแขนที่เปิดรออยู่ของธรรมชาติ​
 
 
 
พวกเราขอเชื้อเชิญให้กับท่านใดก็ตามที่มีความสนใจที่จะถือเป็นโอกาสเพื่อเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ​ในสวนของเรา หรือท่านใดก็ตามที่มีความประสงค์​ที่จะเข้าพักเป็นคนอาสาสมัครเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสวนผสมถาวร เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในแบบของท่านอย่างลงตัว​ โดยประเด็นหลักที่พวกเราเตรียมไว้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจะประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
 
 • การทำสวนผสมแบบยั่งยืนเบื้องต้น​ ที่ประกอบไปด้วยการปลูกพืชสวนในเขตร้อน​
 • การผสม​ดิน
 • การปลูกพืชผักและต้นไม้และการดูแลเอาใจใส่​
 • ทักษะดั้งเดิมต่างๆ
 • การสร้างบ้าน หรือที่พักด้วยวิธีการอย่างยั่งยืน
 • พื้นฐานเรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้านและแผนโบราณ​
 • การทำเกษตร​แบบผสมสานตามแนวทางเกษตรพอเพียง​  การทำเกษตร​อินทรีย์ ​หรือเกษตรปลอดสารพิษ
 • การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย รวมถึงการใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาตัวเอง​
 • และประเด็นอื่นๆ อีกมากมายตามที่ต้องการที่จะแชร์ หรือแลกเปลี่ยน​ความรู้รวมถึงประสบการณ์​ของคุณร่วมกันกับพวกเรา
 
โดยเป้าหมายของสวนเราคือ
 
การช่วยเหลือธรรมชาติในการปลูกสวนป่า บนส่วนเล็กๆ ที่เป็นต้นไม้ป่าที่เกิดเองตามธรรมชาติ​ หรือมีความแข็งแรงและ​ต้องการดูแลน้อย ​ร่วมกันอย่างหลากหลายสายพันธุ์​  ทั้งที่เป็นประโยชน์​สำหรับการใช้สอยของมนุษ​ย์ ได้แก่​ ใช้เป็นอาหาร​ ใช้เป็นเชื้อเพลิง​สำหรับก่อไฟ ​ใช้สำกรับการทำเชือก​ ใช้ทำเป็นยารักษาโรค​ ใช้สำหรับเก็บยางของต้นไม้ไว้ใช้งานด้านต่างๆ ที่จำเป็น​ ใช้สำหรับการทำลูกธนู​ หรือบางชนิดก็ใช้เป็นยาพิษที่ออกฤทธิ์​น้อยสำหรับทำกับดักสัตว์​ หรือสำหรับการจับปลา​ เป็นต้น​  เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับหารดำรงชีวิตของคนจำหนวนหนึ่งได้ตลอดทั้งปี​
 
 
 
โดยการใช้แนวความคิดที่พวกเราจัดตั้งขึ้นมาที่เรียกว่า​ การทำเกษตรผสมถาวรแบบดั้งเดิม​ ​(Primitive Permaculture) ด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ต่างๆ​ อาทิเช่น​ พัน​ธฺุ์ไม้วงศ์ต้นยาง​ ​(Dipterocarps)​ พันธุ์​ไม้หลักที่เป็นต้นแม่ในป่า ​(Keystone trees) พันธุ์​ไม้สกุลเนื้อแข็ง​ (ironwoods) โดยปลูกร่วมกันกับผลไม้อย่างหลากหลายสายพันธุ์​ ดังนั้นก็จะเป็นการเพิ่มความหลากหลาย​ทางชีวภาพโดยรวม และในที่สุดเราก็จะได้อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของป่าที่มีหลายระดับความสูงจากต่ำไปหาสูง เฉกเช่นเดียวกับในป่าใหญ่​ พวกเราหวังว่าสักวันหนึ่งนกเงือกแสนสวยจะมาสร้างรังของเขาในสวนเรา รวมถึงเรายังหวังว่าเหล่าช้างและลิงข่างจะมาเยี่ยมเยือนเราเป็นแขกประจำในอนาคต​
 
 
 
เป้าหมายอื่นๆ สำหรับอนาคต​มีไว้แล้ว​ (แต่ยังไม่ได้จำกัดว่ามันจะมีเพียงแค่นั้น)​
 
 • สามารถ​ที่จะอยู่อย่างอิสระ​ได้อย่างเต็มตัวให้เร็วได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาได้เร็วกว่าภายใน​ 5-10 ปี
 • การช่วยสร้างระบบนิเวศ​ที่ไม่สามารถ​จำแนกออกจากป่าละเมาะกับต้นไม้หลายชั้น​  เครือไม้​ ต้นไม้สกุลปาล์ม​ ไม้พุ่ม​ สมุนไพร​ หญ้า​ ต้นที่ทำเหง้าใต้ดิน​ เห็ด​ พืชที่เกาะพืชชนิดอื่นอยู่ แต่ไม่ได้ดูดอาหารจากพืชชนิดนั้น เช่น มอส  กล้วยไม้ เฟิร์น​  และอื่นๆ
 • การเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์​ป่า​ อาทิเช่น​ นก​ ผึ้ง​ แมงมุม​ ค้างคาว​ สัตว์​ฟันแทะ​ชนิดต่างๆ​ สัตว์​เลี้ยงลูกด้วยนม (และถ้าเป็นไปได้​ เหล่านกเงือก​ มาสร้างรังนอนที่สวนในอีก 20-30​ ปี​ เมื่อต้นไม้ต้นแรกใหญ่มากพอ)​
 • การฝึกฝนด้านการยิงธนูได้จนเชี่ยวชาญเพื่อที่จะสามารถ​ล่าสัตว์​ได้เอง
 • เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการนวดแผนโบราณ​
 • การทำเครื่องดนตรี​จากไม้ไผ่
 • เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาของนกชนิดต่างๆ
 • การสานตระกร้าและการทำเสื่อปูนอนด้วยวัสดุธรรมชาติ​
 • มีผลไม้กินกันตลอดทั้งปีและมีน้ำผึ้งกินเพียงพอสำหรับเรา
 • แบ่งปันเมล็ดพันธุ์​ ปลูกต่อต้นเล็กและการตัดแต่งต้นไม้และหญ้าอย่างเป็นมิตร​ กล่าวคือตามความเหมาะสม​ ไม่มากไม่น้อยจนเกินความจำเป็น
 • การเผยแพร่​ความรู้ทั้งหมดนี้ในอีกหลายภาษาเพื่อบุคคล​ที่มีความสนใจ
 • การเสริมสร้างความตระหนักทางด้านสภาพอากาศ​และความเคารพ​นับถือต่อ​ธรรมชาติ​ทุกสิ่งอย่างที่ธรรมชาติ​ให้กับพวกเราโดยการแปลเนื้อหาที่เป็นภาษาอักกฤษเป็นภาษาไทย​  อาทิเช่น​ (กรณีศึกษา​ บทความ​ งานวิจัย หนังสือ​ งานเขียนอิสระ เป็นต้น)​
 • ช่วยเหลือและส่งเสริมผู้คนที่ต้องการที่จะกลับคืนไปยังถิ่นฐานที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยได้ในที่สุด
 
**พวกเราจัดเตรียมหนึ่งในหลายๆ หนทางเพื่อที่ดำรงชีวิตให้มีความสุข​และมีสุขภาพดีอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ​**
 
 
**ถึง​ มิตรสหาย​ทุกท่าน ผู้คนที่ติดตามสวนเราอยู่​ ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวก​เรา​ ผู้ที่ติดตามข่าวสารจากสวนเรา​ เหล่าผู้อ่าน​ และ​คนอาสาสมัคร​และผู้ที่ประสงค์​จะมาเยี่ยมเยือนสวนเราในอนาคต​:  ขอชี้แจงว่า​  ณ​ ​ปัจจุบันนี้​สวนของเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้ และเราคงยังต้องรอต่อไปในสภาวะ​ขาดการการติดต่อกับโลกภายนอกจนกว่าไฟฟ้าจะมาถึงสวนเราในฤดูแล้งหน้าหรืออาจจะนานกว่านั้น​ จนกระทั่งตอนนั้น​ เราก็จะพยายามตอบข้อความต่างๆ ที่ส่งเข้ามาให้ได้​ แต่จงโปรดทราบ​ไว้ว่า​ อาจจะล่าช้าสักหน่อยที่เราจะตอบข้อความของท่านกลับไป
 
 

Update 7/18/2022: New blog post – เมื่อชีวิตในแบบชนล่าสัตว์-เก็บของป่า (hunter-gatherer) ไม่ใช่อดีตอีกต่อไป!

ชวนอ่านบทความวิจัยฉบับนี้ชื่อว่า Our hunter-gatherer future: Climate change, agriculture and uncivilization) เขียนโดย ศาสตราจารย์ John Gowdy บทความวิจัยฉบับนี้มุ่งนำเสนอนโยบายการรับมือ ปรับตัว และความอยู่รอดของสังคมมนุษย์ในอนาคตจากผลกระทบของสภาวะโลกร้อน

No comments.