พวกเราทำอะไร

พวกเราทำอะไร

พวกเราทำหลายต่อหลายสิ่งอย่าง​ให้ได้มากเท่าที่เราจะสามารถ​ทำได้​ ดังนั้นชีวิตพวกเราจึงไม่เคยเกิดความเบื่อหน่าย!
ซึ่งหลักๆแล้วงานที่พวกเราทำในสวน​ก็จะมีดังต่อไปนี้
 • การทำเกษตร​กรรมถาวร​ (Permaculture)​
 • การทำเกษตร​ผสมแบบยั่งยืนด้วยวิธีการดั้งเดิม​ หรือการกลับไปยังรากฐาน​เดิม​ (“Primitive Permaculture” – Back to the Roots!)
 • การปฏิรูป​แนวทางตามหลักการทำเกษตร​แบบถาวร​ (Regenerative Permacultural Methods)
 • การฟื้นฟูสภาพหรือการฟื้นคืนธรรมชาติ​ (Rewilding)​
 • การทำเกษตร​แบบไม่กระทำ​ ​(“Do-nothing Farming”)
 • การสะสมสายพันธุ์​กล้วยแปลกๆ หรือสายพันธุ์​กล้วยที่เริ่มจะหายากแล้ว​ (Rare Banana Collection)
 • การสะสมพืชผักนานชนิด และการเพาะปลูกอย่างหลากหลายสายพันธุ์​ร่วมกัน (Plant Collection and Cultivation of Diversity)
 • การออกหาอาหาร​ การหาเสบียง​ สำหรับพืชผักป่าและสมุนไพรต่างๆ​ (Foraging for Wild Edible Greens and Herbs)
 • ทักษะดั้งเดิม หรือความสามารถ​แบบดั้งเดิม​ ​(Primitive Skills)
 • การแลกเปลี่ยนของกินของใช้กับเพื่อนบ้านหรือกับทุกๆคน​ (Gift Economy)
 • แนวทางการปรับตัวเชิงลึก​ (Deep Adaptation)
 • โครงการฟื้นฟูผืนป่าด้วยการปลูกป่า​ ​(The Feun Foo Forest Restoration Project)

และกิจกรรม​​อื่นๆตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาลที่พวกเราสามารถ​ที่จะกระทำได้​ เป็นต้น!

No comments.