ลัทธิวิญญาณ​นิยม​ Animism​ (แอน’ นิมิสซึม) คือความเชื่อ​เรื่องวิญญาณที่สิงอยู่ในวัตถุสิ่งของและธรรมชาติ

ลัทธิวิญญาณ​นิยม​ Animism​ (แอน’ นิมิสซึม) คือความเชื่อ​เรื่องวิญญาณที่สิงอยู่ในวัตถุสิ่งของและธรรมชาติ

ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ หรือ วิญญาณนิยม Animism ตามคำศัพท์ปรัชชา คำว่า Animism (มาจากภาษาละติน คำว่า  อะนิมา anima หมายถึง ชีวิต life  วิญญาณ soul) ถือเป็นคำคัพท์กว้างๆสำหรับ ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม สำหรับระบบความเชื่อที่ติดกับดิน ความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณ  มันไม่มีความเชื่อที่เป็นจริงอย่างเดียวเกี่ยวกับวิญญาณนิยม แต่มันมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างท่ามกลางสังคมที่มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหมด วิญญาณนิยมสามารถกำหนดได้อย่างคร่าวๆจากความเชื่อที่ว่า ทุกสิ่งอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ พืช เห็ด โขดกิน ภูเขา แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือ ก้อนเมฆ ต่างก็มีตัวตนที่มีความคิด ความปราถณา ความฝัน ความต้องการ ความตั้งใจ ความหวัง ความกลัว และความรู้อื่นๆเหมือนกับที่ตัวคุณเองก็มี ทุกสิ่งอย่างคือสิ่งมีชีวิตจากพลังชีวิตทางจิตวิญญาณที่ไหลผ่านสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและสิ่งต่างๆที่เหมือนกัน มันคือความเชื่อในเรื่องความแตกต่างที่เหนือกว่าและจิตใต้สำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมีพื้นที่ของมันเองในความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิสิทธิ์ ทุกๆคนมีหน้าที่ของตนที่จะต้องทำ นักมนุษยวิทยาชื่อ Graham Harvey เกรแฮม ฮาร์วีย์ ผู้เรียบเรียงหนังสือคู่มือของ Contemporary Animism (Routledge, 2015) หรือ วิญญาณนิยมร่วมสมัย จัดพิมพ์โดย Routledge ปี 2015 ได้ให้คำอธิบายสั้นๆของมุมมองหนึ่งที่ทำให้มี วิญญาณนิยมและกลุ่มคนที่นับถือวิญญาณนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับระบบนิเวศรอบๆตัวในแง่ของการมีตัวตน คนที่นับถือวิญญาณ (Animists) คือผู้คนที่ตระหนักได้ว่า โลกเต็มไปด้วยความมีตัวตน มีเพียงแค่บางส่วนเป็นมนุษย์ และตระหนักได้อีกว่า ชีวิตคือการดำรงอยู่ในความสัมพันธ์กับชีวิตอื่นเสมอ วิญญาณนิยมได้ใช้ชีวิตอย่างที่คาดหวังไว้ในหลายๆหนทางที่ทั้งหมดนั้นเป็นเกี่ยวกับ การเรียนรู้เพื่อที่จะปฏิบัติได้ด้วยความเคารพนับถือ (ด้วยความระมัดระวัง และอย่างสร้างสรรค์) ไปสู่และท่ามกลางบุคคลอื่น บุคคลคือสิ่งมีชีวิตมากกว่าเป็นสิ่งของ เป็นผู้ที่มีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกันกับบุคคลอื่น (แม้กระทั่งว่า พวกเขาจะไม่เข้ากับคนได้ง่ายเสมอก็ตาม) อย่างไรก็ตามแล้ว วิญญาณนิยมคือความเข้าใจอย่างถูกต้องมากกว่าในด้าน การรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกับการเรียนรู้สำหรับการเป็นบุคคลที่ดีได้อย่างไรในการให้เกียติความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เขาได้อธิบายต่อเพื่อชี้แจงว่า บุคคลหนึ่ง หรือ ตัวตนหนึ่ง คือสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อาจจะเป็นผู้ที่สนทนาพูดคุยด้วย  การมีชีวิตปฏิสัมพันธ์กับผู้คน กับความเปลี่ยนแปลงหลายระดับของการพึ่งพาอาศัยกัน  ผู้นับถือวิญญาณพูดคุยสนทนากับสิ่งมีชีวิตอื่นและแม้กระทั่งพูดคุยได้กับปรากฏการณ์ของสิ่งไม่มีชีวิตด้วย เช่น สิ่งของ และส่วนต่างๆของภูมิทัศน์ อย่างเช่น พายุ ก้อนเมฆ สายฟ้าแลบ แม่น้ำ ภูเขา ภูเขาไฟ มหาสมุทร ท้องฟ้า หรือ โลก

No comments.