ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืน

ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืน

ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืน

ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืน

หลังจากเกือบเวลา 6 ปี ทางสวนเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินโครงการสวนนำทางวิถั่งยืนแห่งนี้โดยแรกเริ่มเจ้าของสวนซึ่งเป็นครอบครัวของพี่ตี๋ พี่ตูนและลูกสาวสองคน (โดยใช้ชื่อของลูกสาว นำทาง ในชื่อสวนเดิม สวนนำทางวิถียั่งยืน) ตอนนี้ทางเจ้าของสวนได้เริ่มโครงการใหม่ที่จังหวัดราชบุรี โดยใช้ชื่อโครงการเป็นสวนนำทางวิถียั่งยืน

ซึ่งปัจจุบัน กานต์และเดฟ ผู้ซึ่งดำเนินโครงการต่อจากเจ้าของสวนนำทางวิถียั่งยืนเดิมทางเราถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้ามาดูแลสวนแห่งนี้ให้เป็นสวนที่มีระบบนิเวศแบบถาวร  ทางเราจึงถือเป็นเกรียติอย่างยิ่งในการได้รับโอกาสเข้ามาดูแลและฟื้นฟูสวนแห่งนี้

 

การเริ่มต้นของทุกอย่างยังหมายถึงการแยกย้ายถิ่นฐาน เช่น การแยกย้ายของบุตรจากมารดาในการเริ่มต้นชีวิตส่วนตัวด้วยการพึ่งพาตนเองได้  ถึงแม้คำว่า การแยกทางอาจมีน้ำเสียงที่น่าเศร้าใจแต่ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสใหม่ๆได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการก้าวเดินไปข้างหน้า

โดยสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืนของเราเป็นส่วนหนึ่งของสวนนำทางวิถียั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตของเราต่อไป ทางเรารู้สึกยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในส่วนนี้

 

การนิยามคำว่า ฟื้นฟู (Feun Foo) เป็นคำไทยซึ่งมีความหมายว่า การฟื้นฟู, การกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือการฟื้นฟูชีวิตซึ่งเป็นไปตามแนวทางของสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืนนั่นเอง

โดยเราเริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูความงดงามของธรรมชาติให้มีเสน่ห์อีกครั้งโดยการเปลี่ยนแปลงจากสวนปาล์มน้ำมันให้เป็นแหล่งรวมของอาหารที่หลากหลายจากสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นอาหารป่า

เราฟื้นคืนการดำรงชีวิตในอดีต, เราฟื้นฟูแนวทางการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่เริ่มเรือนหายไป ดังนั้นอาจจะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นไม่เพียงแค่เป็นการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนแต่ยังเป็นแนวทางของการสร้างอนาคตในรูปแบบใหม่อีกด้วย

การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมจึงเป็นหนึ่งในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและการมีสุขภาพที่ดีจากการดำรงชีวิตในธรรมชาติอย่างสงบสุข

 

โดยเป้าหมายหลักของสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืนคือการมีอิสระในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่และเป็นการพัฒนาแนวทางในการดำรงชีวิตแบบยั่งยืน โดยส่วนใหญ่แล้วเราเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงตามแนวทางของสวนเกษตรวิถียั่งยืนแต่ยังรวมถึงองค์ประกอบของฟื้นฟูผืนป่าและกระบวนการทางปรัชญาและจิตวิญญาณ ซึ่งปัจจุบันนี้เราเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจกิจกรรมอาสาสมัครได้เข้ามาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตในธรรมชาติของสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืนไปด้วยกันกับเรา

ซึ่งเราเชื่อว่าการดำรงของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งของสิ่งมีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกันในการดำรงชีวิตร่วมกัน

 

โดยนับจากนี้ไป สวนเกษตรเล็กๆแห่งนี้ในจังหวัดกระบี่จะไม่เรียกว่าสวนนำทางวิถียั่งยืน เนื่องจากเจ้าของสวนได้เริ่มโครงการใหม่ที่จังหวัดราชบุรีเมื่อสิ้นปีที่แล้ว ทางเราจึงตัดสินใจใช้ชื่อสวนนำทางวิถียั่งยืนชั่วคราวจนกระทั่งปัจจุบันที่เราให้ชื่อสวนแห่งนี้ว่าสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสารของสังคมออนไลน์ทั้งหมดของโครงการของ WWOOF THAILAND ซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายหลักขององค์กรระดับชาติที่อำนวยความสะดวกโฮมสเตย์ในฟาร์มอินทรีย์ ซึ่งสามารถติดต่อเราได้ผ่านเว็ปไซต์นี้ตลอดจนที่อยู่อีเมลของเราและเปลี่ยนเว็บไซต์จาก en.numthang.org ไปที่เว็ปไซต์ feunfoo.org (ที่อยู่อีเมล์ของเราคือ [email protected] and [email protected] )

 

ซึ่งขณะนี้การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของการดำเนินได้เสร็จสมบูรณ์ ประกอบด้วย ชื่อใหม่ วัตถุประสงค์ใหม่ เป้าหมายใหม่และแรงจูงใจต่างๆ (โลโก้ใหม่ด้านล่าง) และผู้ดูแลสวนคนใหม่สำหรับสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืนแห่งนี้

 

0.9 round simple 0.8 feun foo small rect th mid 0.8 round simple 0.8 feun foo small rect eng mid

0.7 feun foo small ov eng0.7 feun foo small ov eng alt1.3 feun foo wide big large transp bofj

โลโก้ (และรูปแบบทั้งหมด) ยังถือเป็นการแสดงความเคารพต่อเพื่อนร่วมโครงการของเราคือสวนนำทางวิถียั่งยืน

เราตัดสินใจที่จะรักษาเอกลักษณ์ของใบตองกล้วยไว้เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้เอาไว้ เนื่องจากถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืนแห่งนี้ เราประทับใจมากกับการสะสมพันธุ์ต้นกล้วยนานาชนิด

สวนฟื้นฟูวิถียั่งยืนใหม่แห่งนี้จึงมีแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิม!

 

ขอแสดงความนับถือ,
กานต์และเดฟ,เจ้าของโครงการสวนฟื้นฟูวิถียั่งยืน (The Feun Foo Community)

No comments.

Leave a Reply