การประเมินค่าถึงแหล่งทรัพยากร​ของโลกที่เหลืออยู่

Category : Articles

การประเมินค่าถึงแหล่งทรัพยากร​ของโลกที่เหลืออยู่

(ภาพประกอบการอธิบายพลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ​ที่เหลืออยู่)​ การประมาณ​ค่าพลังงานสำรองของโลกที่เหลืออยู่ ประเภทที่ไม่สามารถ​ทดแทดได้จากพลังงานอื่น​  (Estimated remaining world supplies of Non-renewable resources) ด้านบนสุดทางซ้ายมือคือ: ระบบนิเวศ​และสิ่งแวดล้อม​ (Ecosystem )​ สีเหลือง​ เชื้อเพลิงฟอสซิล​ (fossil fuels)​ สีฟ้า​    สินแร่ต่างๆทางธรรมชาติ​ (minerals) สีแดง เบื้องต้นนี้ขออธิบายถึงพลังงานในรูปแบบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวงกลม​  ดังต่อไปนี้ Antimony : แร่พลวง​ คือธาตุลำดับที่ 51 สัญลักษณ์

Continue reading

การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!

Deep​ Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy  (IFLAS Occasional Paper 2) www.iflas.info July 27th 20181 เขียนโดย: Professor Jem Bendell BA (Hons) PhD การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!  ไอเอฟแอลเอเอส บทความทางวิชาการเฉพาะกิจ 2 www.iflas.info 27

Continue reading

Article: Plastic fibres found in tap water around the world

Article: Plastic fibres found in tap water around the world

Microplastic is one of the most underestimated risks of present-day life and the near future. It is found even in the remotest corners of the world, and is known to

Continue reading

The Red on Yellow – Chiquita’s Banana Colonialism in Latin America

The Red on Yellow – Chiquita’s Banana Colonialism in Latin America

Lessons in Banana History The Red on Yellow – Chiquita’s Banana Colonialism in Latin America   Big companies lie. Try finding a multinational company that doesn’t have blood on its

Continue reading

Article: Will the Earth Ever Fill Up?

Article: Will the Earth Ever Fill Up?

Nautilus Magazine is known for promoting the “Myth of Progress” and is a common playground for futurist/humanist/anthropocentric thinkers. The topic of the conversation here is important though, and it is

Continue reading

Article: The west’s wealth is based on slavery

Article: The west’s wealth is based on slavery

I have been thinking about this for quite some time, and it feels good hearing similar concerns being voiced from a more prominent thinker. We have to remember our privilege.

Continue reading

Article: The Uninhabitable Earth

Article: The Uninhabitable Earth

This article is important. More important than anything. I know a lot of you don’t like reading lengthy articles (damn attention spans, and who has the time, anyway?!) and I

Continue reading

Article: First American settlers cut down millions of trees to change climate

Article: First American settlers cut down millions of trees to change climate

Apparently, early settlers were already trying to geoengineer their climate – with success. Columbus was one of the first explorers who offered proof that deforestation “worked.” In the 2003 study

Continue reading

Article: The Kindness of Beasts

Article: The Kindness of Beasts

For the philosophically minded. Can animals make decisions based on morality? Everyone who actually lives with animals will answer this question in an instance, without hesitating. There is ample evidence

Continue reading

Article: Silicon Valley comes for our data – All of it!

Article: Silicon Valley comes for our data – All of it!

Social media and digital technology in general is turning our society into dystopia. Companies like amazon demand ever more data, and they are already moving out of the digital sphere

Continue reading