การประเมินค่าถึงแหล่งทรัพยากร​ของโลกที่เหลืออยู่

Tag : future

การประเมินค่าถึงแหล่งทรัพยากร​ของโลกที่เหลืออยู่

(ภาพประกอบการอธิบายพลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ​ที่เหลืออยู่)​ การประมาณ​ค่าพลังงานสำรองของโลกที่เหลืออยู่ ประเภทที่ไม่สามารถ​ทดแทดได้จากพลังงานอื่น​  (Estimated remaining world supplies of Non-renewable resources) ด้านบนสุดทางซ้ายมือคือ: ระบบนิเวศ​และสิ่งแวดล้อม​ (Ecosystem )​ สีเหลือง​ เชื้อเพลิงฟอสซิล​ (fossil fuels)​ สีฟ้า​    สินแร่ต่างๆทางธรรมชาติ​ (minerals) สีแดง เบื้องต้นนี้ขออธิบายถึงพลังงานในรูปแบบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวงกลม​  ดังต่อไปนี้ Antimony : แร่พลวง​ คือธาตุลำดับที่ 51 สัญลักษณ์

Continue reading

การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!

Deep​ Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy  (IFLAS Occasional Paper 2) www.iflas.info July 27th 20181 เขียนโดย: Professor Jem Bendell BA (Hons) PhD การปรับตัวในเชิงลึก: แผนที่นำทางสำหรับโศกนาฏกรรมจากสภาพภูมิอากาศ!  ไอเอฟแอลเอเอส บทความทางวิชาการเฉพาะกิจ 2 www.iflas.info 27

Continue reading

Our thoughts on the United Nations “Sustainable” Development Goals (UNSDGs) – and how we contribute

  Although we view the United Nations as an institution rather critically for their failure to address underlying causes, overly careful language regarding Climate Breakdown (and concomitantly severe disruptions to

Continue reading

Article: Plastic fibres found in tap water around the world

Microplastic is one of the most underestimated risks of present-day life and the near future. It is found even in the remotest corners of the world, and is known to

Continue reading

Article: Will the Earth Ever Fill Up?

Nautilus Magazine is known for promoting the “Myth of Progress” and is a common playground for futurist/humanist/anthropocentric thinkers. The topic of the conversation here is important though, and it is

Continue reading

Article: The Uninhabitable Earth

This article is important. More important than anything. I know a lot of you don’t like reading lengthy articles (damn attention spans, and who has the time, anyway?!) and I

Continue reading

Article: First American settlers cut down millions of trees to change climate

Apparently, early settlers were already trying to geoengineer their climate – with success. Columbus was one of the first explorers who offered proof that deforestation “worked.” In the 2003 study

Continue reading

Article: Silicon Valley comes for our data – All of it!

Social media and digital technology in general is turning our society into dystopia. Companies like amazon demand ever more data, and they are already moving out of the digital sphere

Continue reading

Article: Talk about climate change and you have to talk about agriculture

Yet another story found out that yet another factor was underestimated by climate scientists: soil carbon loss due to agriculture. An estimated 133 billion (!!!) tons of carbon got from

Continue reading

Article: 200 Environmentalists Were Murdered Last Year

Big companies are waging a war against any effort to hold them accountable for what they do the the environment, for Nature, for the future. Environmental activism is increasingly criminalized

Continue reading